Rabu, 3 Oktober 2007

Permulaan Operasi
Pengenalan
Perniagaan ini mula beroperasi di Balik Pulau, Pulau Pinang. Bermula dengan keluasan 2.5 ekar sahaja .Dengan menumpukan pada perternakan kambing untuk tujuan hasil tenusu dan daging. Ladang yang dimiliki oleh bumiputera juga menumpukan pada penghasilan produk "HALAL" demi kesejahteraan umat Islam. Selain itu kami berusaha menambah baik lagi perkhimatan kami untuk keselesaan pelangan kami. Wawasan syarikat kami ingin mengembangkan perniagaan kami ke satu taraf perniagaan halal yang dapat bersaing kearah menjadi pembekal bahan tenusu dan hasil daging yang terbesar di sekitar Utara khasnya dan di Malaysia pada amnya. MISI kami adalah untuk meningkatkan hasil dari ladang kami disamping itu dapat memenuhi permintaan pasaran yang sedia ada.Disamping itu membaiki kualiti produk dan perkhimatan demi kepuasan pelangan. Usaha kini giat dijalankan oleh kakitangan pengurusan bagi memenuhi sasaran syarikat.Kerja pembesaran ladang kini sedang giat dilaksanakan.

Tiada ulasan:


Free Blog Counter
Poker Blog